Mobilni kartirni sistem

Videosnemanja cestnih in železniških prometnic z mobilnim kartirnim sistemom WideoCar za državne inštitucije in občine.

LB_view

Z izdelki mobilnega kartirnega sistema državne institucije, občine in podjetja povečajo učinkovitost in zmanjšajo stroške številnih poslovnih procesov, saj namesto na terenu kar iz pisarne opravljajo cestne preglede, analizirajo podatke prometne signalizacije, ugotavljajo stanje gradbenih elementov ob ceti, opravljajo meritve širin prometnic, si pomagajo pri cenitvah nepremičnin in obdavčitvah, študijah varnosti, planiranju gradenj, upravljanju telekomunikacijskih in komunalnih vodov ter še mnogo več.

Izdelki mobilnega kartirnega sistema

Poleg boljše organiziranosti je ravno čas, ki ga potrebujemo, da pridobimo neko informacijo glavni finančni prihranek video almanaha. Primeri dobre prakse nakazujejo časovni prihranek tudi za faktor 5, kar običajno povrne investicijo v enem letu.

Občina jo mora vsako leto oddati na DRSI (Direkcija RS za infrastrukturo) do 15. maja. Naj ne bo ta bogata podatkovna zbirka zgolj obligacija. Z grafično predstavitvijo in analizami kot npr. izračun površine voziščne konstrukcije, prikaz vseh pločnikov, mostov, kolesarskih stez, elementi BCP zaživijo v pravem pomenu besede..

Horizontalna in vertikalna signalizacija predstavlja osnovno sredstvo občine. Na podlagi popisane evidence lahko upravljalec vrši nadzor nad stanjen in planira nove postavitve ali barvanja. Omogočene so najbolj pogoste poizvedbe: izračun površin barvanih črt, iskanje po omejitvah 30, 40, 50, … km/h, datum zamenjave posameznih prometnih znakov..

Običajno vzpostavljena z namenom priprave odloka o oglaševanju in s tem dodatnih prihodkov občini na podlagi analize lokacij oglasnih tabel glede na parcelno in lastniško stanje.

S popisom priključkov in njihovo grafično predstavitvijo v GIS okolju lahko preverite, ali so le ti v skladu z izdanim dovoljenjem. Na posamezen grafičen element lahko pripnete odločbo ali pa izvedete varnostno analizo.

Načrtovanje vzdrževanja cest je potrebno izvesti tako, da s kar najmanjšimi stroški zagotovimo korist uporabnikov in upravljavcev. To omogoča ocena poškodovanosti cest, narejena v skladu z mednarodnimi standardi. Rezultat so ocene kakovosti posameznih cestnih odsekov in predvideni ukrepi investicijskega vzdrževanja s finančno oceno. S smotrnim planiranjem vzdrževanje boste z manj denarja naredili več!.

bankacest

Uporaba v spletnih GIS okoljih

Podatke lahko vključite v vaše obstoječe spletne GIS rešitve!

Naše stranke so državne institucije in podjetja s področja upravljanja cest ter občine. Za občine velja, da vse zgoraj navedene prometne vsebine lahko prikažejo in uporabljajo v obstoječem GIS spletnem okolju.