O podjetju DFG CONSULTING

Naši naročniki se zavedajo, da lahko racionalne poslovne odločitve sprejmejo le na osnovi kakovostnih informacij. V podjetju DFG CONSULTING, d.o.o. zagotavljamo kakovostne informacije o prostoru že od leta 1996.

Področje našega delovanja je geoinformatika in obsega popis, obdelavo in vizualizacijo podatkov o prostoru. GIS podatkovne evidence vzpostavljamo in posodabljamo na osnovi:

Digitalizacija in mobilni gis

Digitalizacija in mobilni gis

Cilj digitalizacije načrtov je inicialni prenos prostorskih podatkov iz papirne ali CAD dokumentacije v digitalno GIS …

Mobilni kartirni sistem

Mobilni kartirni sistem

Z izdelki mobilnega kartirnega sistema državne institucije, občine in podjetja povečajo učinkovitost in zmanjšajo …

Naše prednosti:

Razvojno-raziskovalna naravnanost
Visoko izobraženi strokovnjaki, med njimi magistri, v okviru lastne razvojno raziskovalne skupine aktivno sodelujemo na internih, državnih ter mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih. Pridobljeno znanje apliciramo na projekte za naše naročnike, hkrati pa objavljamo prispevke v tujih znanstvenih revijah.

Partnerji
Zagotavljanje kakovostne uporabniške izkušnje na številnih področjih delovanja je še uspešnejše s pravimi partnerji. Dodana vrednost naših izdelkov in storitev za naše naročnike tako pride še bolj do izraza.