Terestrično lasersko skeniranje

Lasersko skeniranje naravnih in grajenih objektov kulturne dediščine, energetskih in industrijskih objektov ter območij izkoriščanja naravnih surovin.

2D načrti in prerezi, kot rezultat terestričnega laserskega skeniranja prostorov:

Rezultati terestričnega laserskega skeniranja omogočajo spremljanje premikov grajenih objektov zaradi posedanja tal, izdelavo 2D ali 3D načrtov večjih objektov, izdelavo načrtov za potrebe projektantov pri načrtovanju obnov in nadgradenj, dokumentiranje objektov kulturne dediščine, izračun volumnov materiala na odlagališčih odpadkov in v nahajališčih mineralnih surovin.

Naše stranke so predvsem državne institucije in podjetja.